O projekte FEAL

FEAL: multifunkčné poľnohospodárstvo pre udržateľnosť európskych poľnohospodárskych krajín

Národné multiplikačné podujatia: Slovensko

Informácie a registrácia: slamova@tuzvo.sk

Záverečná konferencia: Brusel, Belgicko

Multiplikačné podujatie-TUZVO

Final Conference - Brussels
Slovinsko, 12. marec 2019 Nemecko, 23. marec 2019 Slovensko, 12. apríl 2019 Španielsko, Apríl 2019 Taliansko, 14. máj 2019
Slovenia ME

 

Germany ME

 

Slovakia ME

 

ME-Spain

 

Italy

 

Projekt FEAL sa zameriava na vytvorenie vzdelávacieho systému pre mladých farmárov, mladých podnikateľov v poľnohospodárstve a rodinných poľnohospodárskych podnikateľských subjektov. Vysvetľuje implementáciu udržateľných / multifunkčných činností do farmárskej praxe a spojenie rozličných aktivít a záujmov farmárov a vidieckej spoločnosti s cieľom podporovať pozitívne vplyvy farmárskych činností na poľnohospodársku krajinu. FEAL-intro
Trvanie projektu Začiatok: 01.12.2016
  Koniec: 31.05.2019

Čítajte viac o projekte ERASMUS KA2+

Twitter logo
   
FB logo FB FEAL

Výstupy z projektu

V projekte sú navrhované dva typy tzv. pracovných balíkov (WP): implementačné (týka sa intelektuálnych výstupov O1-O4) a prierezové (manažment projektu, monitoring a hodnotenie, diseminácia výsledkov počas celého projektu).

Výstup O1: FEAL správa o súčasnom stave riešenej problematiky
WP1
Správa o súčasnom stave riešenej problematiky v európskych poľnohospodárskych krajinách.
 
Výstup O2: Prípadové štúdie
WP2
Pomocou prípadových štúdií projekt prezentuje najlepšie príklady multifunkčnej / udržateľnej poľnohospodárskej činnosti v európskych krajinách v rozličných krajinných typoch a socio-ekonomických situáciách.
 
Výstup O4: Tréningové moduly
WP4
Vzdelávací systém sumarizuje predchádzajúce výstupy v digitálnej forme, ktoré sú kompatibilné s repozitármi OER a e-vzdelávacou platformou. Garantovaný je voľný prístup pre širokú verejnosť a zvlášť pre primárnu cieľovú skupinu.