PARTNERI

Projektové konzorcium FEAL sa skladá z 8 partnerov, ktorí plne pokrývajú spektrum rozličných politických a sociálno-ekonomických konceptov v rámci EÚ: Stredozemná Európa (Španielsko, Taliansko), Stredná Európa (Nemecko, Belgicko) a Východná Európa (Slovinsko, Slovensko). Profesionálne aktivity partnerov úzko súvisia s vidiekom, ale ich expertízna činnosť je rozdielna, ale aj a komplementárna, takže sa zabezpečí rozvoj synergií potrebných na dosiahnutie cieľov stanovených v pracovnom pláne projektu.

Partneri_loga

 

DE
SK

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE (TUZVO)

TUZVO je vedúcim partnerom projektu, je verejnou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou a ako najväčšia vedecká a pedagogická inštitúcia sa orientuje na obnoviteľné prírodné zdroje na Slovensku.

   
DE
DE

INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE AGRARLANDSCHAFTSFORSCHUNG E.V. (EUCALAND)

EUCALAND je nezisková spoločnosť založená podľa nemeckého práva. Je expertom na siete zaoberajúce sa kultúrnymi a poľnohospodárskymi krajinami v Európe.

   
DE
DE

HOF UND LEBEN GMBH (HUL)

Hof und Leben GmbH (HuL) je nezávislá súkromná konzultačná firma s dôrazom na konzultácie a poradenstvo pre poľnohospodárske rodinné podniky.

   
ES
ES

ON PROJECTS ADVISING SL (ONP)

Zaoberá sa poradenstvom pre podniky, združenia, verejné orgány a ďalšie subjekty v otázkach manažmentu, monitorovania a hodnotenia projektov z verejných zdrojov.

   
ES
ES

UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS-JOVENES AGRICULTORES DE JAÉN (COAG-JAÉN)

COAG-Jaén je profesionálna farmárska organizácia a poskytuje celý rad služieb od ochrany záujmov farmárov po školenia, poskytovanie informácií a technickú pomoc.

   
SL
SI

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO (BC NAKLO)

BC Naklo je verejná vzdelávacia inštitúcia v nasledovných oblastiach : poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, záhradníctvo, kvetinárstvo, pestovateľstvo, ochrana prírody, organické poľnohospodárstvo a obnoviteľné zdroje.

   
IT
IT

ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE GAL (LAG MIDDLE TIBER)

Miestna akčná skupina (anglická skratka "LAG" - Local Action Group) LAG Middle Tiber je nezisková organizácia. Hlavnou činnosťou je hlavne implementácia komunitných iniciatív LEADER, komunitných programov a vyjednávaného programovania iniciatív s dotknutými subjektami.

   
BE
BE

EUROPEAN LANDOWNERS ORGANIZATION (ELO ASBL)

ELO je jedinečná federácia národných asociácií európskej 28-čky, ktorá reprezentuje záujmy vlastníkov pôdy, poľnohospodárskych a lesných manažérov a podnikateľov na vidieku na európskej politickej úrovni.

   

ÚVODNÉ STRETNUTIE NA TECHNICKEJ UNIVERZITE VO ZVOLENE

1. - 2. DECEMBER 2016

Zvolen1Zvolen2Zvolen3Zvolen4